Reklamní polep
 Výroba cedulí a poutačů
 Reklamní plachty
 Orientační systémy
 Informační nástěnky
 Hliníkové profily - rámy
 Bezpečnostní značení
 Reklamní stojany - Áčka
 Kliprámy
 Plexi stojánky
 Vizitky - plnobarevné
 Razítka - SHINY, TRODAT
 Samolepky
 Potisk kalendářů
 Tiskoviny
 

  reklamní  POUTAČE S KLIPRÁMEM

 

  plnobarevné VIZITKY od 2,80 Kč  

  výroba  RAZÍTEK - Shiny, Trodat

   
 

Bezpečnostní značení

  Katalog bezpečnostního značení únikových cest
 

Obr. značení

Popis značení

Velikost

Provedení

Objednací č.

Cena (bez DPH)

15 x 30 folie ST 37.0011 179,-
Nouzový východ Alu HI 15.0011 258,-
(pro umístění vedle vchodu) 20 x 40 folie ST 37.0012 347,-
Alu HI 15.0012 452,-
30 x 15 folie ST 37.0014 179,-
Nouzový východ Alu HI 15.0014 258,-
(pro umístění nad vchodem) 40 x 20 folie ST 37.0015 347,-
Alu HI 15.0015 452,-
30 x 15 folie ST 37.0008 179,-
Úniková cesta doprava Alu HI 15.0008 258,-
40 x 20 folie ST 37.0009 347,-
Alu HI 15.0009 452,-
30 x 15 folie ST 37.0005 179,-
Úniková cesta doleva Alu HI 15.0005 258,-
40 x 20 folie ST 37.0006 347,-
Alu HI 15.0006 452,-
30 x 15 folie ST 37.0023 179,-
Úniková cesta Alu HI 15.0023 258,-
Schody napravo dolů 40 x 20 folie ST 37.0024 347,-
Alu HI 15.0024 452,-
30 x 15 folie ST 37.0021 179,-
Úniková cesta Alu HI 15.0021 258,-
Schody nalevo dolů 40 x 20 folie ST 37.0022 347,-
Alu HI 15.0022 452,-
30 x 15 folie ST 37.0019 179,-
Úniková cesta Alu HI 15.0019 258,-
Schody napravo nahoru 40 x 20 folie ST 37.0020 347,-
Alu HI 15.0020 452,-
30 x 15 folie ST 37.0017 179,-
Úniková cesta Alu HI 15.0017 258,-
Schody nalevo nahoru 40 x 20 folie ST 37.0018 347,-
Alu HI 15.0018 452,-
30 x 15 folie ST 37.0027 179,-
Úniková cesta  pro vozíčkáře Alu HI 15.0027 258,-
doprava 40 x 20 folie ST 37.0028 347,-
Alu HI 15.0028 452,-
30 x 15 folie ST 37.0025 179,-
Úniková cesta  pro vozíčkáře Alu HI 15.0025 258,-
doleva 40 x 20 folie ST 37.0026 347,-
Alu HI 15.0026 452,-
15 x 15 folie ST 37.0035 171,-
Nouzový východ Alu ST 14.0035 221,-
(pro umístění nad vchodem) 20 x 20 folie ST 37.0036 226,-
Alu HI 15.0036 263,-
   15 x 15 folie ST 37.0033 171,-
Úniková cesta Alu ST 14.0033 221,-
doprava / doleva 20 x 20 folie ST 37.0034 226,-
Alu HI 15.0034 263,-
   15 x 15 folie ST 37.0042 171,-
Úniková cesta Alu ST 14.0042 221,-
doprava dolů / doleva nahoru 20 x 20 folie ST 37.0043 226,-
Alu HI 15.0043 263,-
   15 x 15 folie ST 37.0040 171,-
Úniková cesta Alu ST 14.0040 221,-
doprava nahoru / doleva doů 20 x 20 folie ST 37.0041 226,-
Alu HI 15.0041 263,-
30 x 15 folie ST 37.0088 294,-
Nouzový východ vlevo Alu HI 15.0088 339,-
(kombinovaná značka) 40 x 20 folie ST 37.0089 462,-
Alu HI 15.0089 533,-

 Únikové značení

15 x 15 folie ST 37.0029 123,-
Úniková cesta Alu HI 15.0029 147,-
nouzový východ vpravo 20 x 20 folie ST 37.0030 205,-
Alu HI 15.0030 242,-
15 x 15 folie ST 37.0031 123,-
Úniková cesta Alu HI 15.0031 147,-
nouzový východ vlevo 20 x 20 folie ST 37.0032 205,-
Alu HI 15.0032 242,-
15 x 15 folie ST 37.0055 123,-
Ukazatel směru Alu HI 15.0055 147,-
vpravo / vlevo 20 x 20 folie ST 37.0056 205,-
Alu HI 15.0056 242,-
15 x 15 folie ST 37.0090 123,-
Ukazatel směru Alu HI 15.0090 147,-
nahoru / dolů 20 x 20 folie ST 37.0091 205,-
Alu HI 15.0091 242,-
30 x 15 folie ST 37.0069 294,-
Nouzový východ vpravo Alu HI 15.0069 339,-
(kombinovaná značka) 40 x 20 folie ST 37.0079 462,-
Alu HI 15.0079 533,-
30 x 15 folie ST 37.0084 294,-
Nouzový východ vlevo Alu HI 15.0084 339,-
(kombinovaná značka) 40 x 20 folie ST 37.0085 462,-
Alu HI 15.0085 533,-
30 x 15 folie ST 37.0086 294,-
Nouzový východ vpravo Alu HI 15.0086 339,-
(kombinovaná značka) 40 x 20 folie ST 37.0087 462,-
Alu HI 15.0087 533,-
30 x 15 folie ST 37.0088 294,-
Nouzový východ vlevo Alu HI 15.0088 339,-
(kombinovaná značka) 40 x 20 folie ST 37.0089 462,-
Alu HI 15.0089 533,-
15 x 15 folie ST 37.0057 123,-
První pomoc Alu HI 15.0057 226,-
20 x 20 folie ST 37.0058 205,-
Alu HI 15.0058 249,-
15 x 15 folie ST 37.0065 123,-
Lékař Alu HI 15.0065 226,-
20 x 20 folie ST 37.0066 205,-
Alu HI 15.0066 249,-
15 x 15 folie ST 37.0067 123,-
Telefon pro tísňová volání Alu HI 15.0067 226,-
20 x 20 folie ST 37.0068 205,-
Alu HI 15.0068 249,-
30 x 10,5 folie ST 37.0101 221,-
Úniková východ Alu HI 15.0101 462,-
40 x 14,0 Alu HI 15.0112 480,-
30 x 10,5 folie ST 37.0103 221,-
Nouzový žebřík Alu HI 15.0103 462,-
40 x 14,0 Alu HI 15.0114 480,-
30 x 10,5 folie ST 37.0097 221,-
Východ Alu HI 15.0097 462,-
40 x 14,0 Alu HI 15.0098 480,-
30 x 10,5 folie ST 37.0126 221,-
Exit Alu HI 15.0126 339,-
40 x 14,0 Alu HI 15.0127 447,-
30 x 10,5 folie ST 37.0105 210,-
šipka Alu HI 15.0105 462,-
40 x 14,0 Alu HI 15.0106 480,-

 Mezinárodní únikové značky

Úniková značka 39 x 11,5 Alu HI 150 15.7650 310,-
Alu HI 300 17.7650 431,-
Úniková značka 39 x 11,5 Alu HI 150 15.7651 310,-
Alu HI 300 17.7651 431,-
Úniková značka 39 x 11,5 Alu HI 150 15.7652 310,-
Alu HI 300 17.7652 431,-
Úniková značka 39 x 11,5 Alu HI 150 15.7653 310,-
Alu HI 300 17.7653 431,-

 Požární značení

15 x 15 folie ST 37.2703 105,-
Hasící přístroj Alu HI 15.2703 132,-
20 x 20 folie ST 37.2704 205,-
Alu HI 15.2704 242,-
15 x 15 folie ST 37.2700 105,-
Hasící hadice Alu HI 15.2700 158,-
20 x 20 folie ST 37.2701 226,-
Alu HI 15.2701 249,-
15 x 15 folie ST 37.2731 113,-
Požární hlásič Alu HI 15.2731 200,-
(manuální) 20 x 20 folie ST 37.2732 205,-
Alu HI 15.2732 263,-
15 x 15 folie ST 37.2715 160,-
Požární hlásič Alu HI 15.2715 226,-
20 x 20 folie ST 37.2716 205,-
Alu HI 15.2716 321,-
15 x 15 folie ST 37.2706 171,-
Zařízení pro likvidaci požárů Alu ST 14.2706 244,-
20 x 20 folie ST 37.2707 226,-
Alu HI 15.2707 321,-
15 x 15 folie ST 37.2736 123,-
Hasící přístroj Alu HI 15.2736 200,-
(ISO) 20 x 20 folie ST 37.2737 226,-
Alu HI 15.2737 242,-
15 x 15 folie ST 37.2709 171,-
Ukazatel směru Alu HI 15.2709 179,-
doleva / doprava 20 x 20 folie ST 37.2710 197,-
- používají se jen ve spojení s požář. značkou Alu HI 15.2710 321,-
15 x 15 folie ST 37.2728 171,-
Ukazatel směru Alu HI 15.2728 179,-
nahoru / dolů 20 x 20 folie ST 37.2729 197,-
- používají se jen ve spojení s požář. značkou Alu HI 15.2729 321,-
           
 

VÝROBA REKLAMY - MÁTL Dačice ©  2000-07 | www.polep.cz  | Tel.: +420 724 20 30 96 | E-mail: matl@polep.cz